Přeskočit na obsah

Vodítka

Tuzemská vodítka:

OPATRUJ.SE www.opatruj.se

Webové stránky s informacemi, jak pečovat o své duševní zdraví. Jsou zde i screeningové testové metody pro veřejnost. Web vyvinuli odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.


Mobilní aplikace První psychická pomoc

Co je to? Volně dostupná softwarová aplikace určená pro chytré telefony, tablety a další zařízení (verze pro Android, iOS), která obsahuje základní vodítka pro poskytování první psychické pomoci. Je to pomůcka s možnostmi pomoci lidem v těžkých životních situacích.
Co je první psychická pomoc? Je to základní pomoc v tíživých situacích, např. v neštěstí, během katastrof apod. První psychickou pomocí se rozumí soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu tak, aby se situace pro zasaženého člověka již nezhoršovala. Zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.
Co je obsahem aplikace? Jak lidé v různém věku reagují na stres, o jejich stresových reakcích a obranných mechanismech. Jaké jsou kroky první psychické pomoci v různých situacích a v kontaktu s lidmi, kteří komunikují s ohledem na své znevýhodnění v dané situaci (např. zdravotní znevýhodnění, kulturní odlišnosti apod.). Doporučení, jak se záchranáři mohou sami o sebe postarat po náročném zásahu v terénu. Kontakty na navazující odborné služby a informační weby (např. krizová centra, občanské poradny, telefonické krizové linky apod.).
Komu je aplikace určená? Příslušníkům bezpečnostních sborů (zejména hasičům, policistům a zdravotníkům), pracovníkům humanitárních organizací, spolupracujícím nestátním neziskovým organizacím, a všem, kdo mají zájem pomáhat druhým a hledají způsob, jak na to.
Z čeho aplikace vychází? Aplikace navazuje na vzdělávání, které absolvují příslušníci bezpečnostních sborů a další zájemci z řad nestátních neziskových organizací, státní správy a samosprávy a dalších organizací, kteří se podílejí na poskytování psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Rámcově vychází aplikace z odborných příprav s názvem První psychická pomoc I a II, které vytvořila Psychologická služba Hasičského záchranného sboru ČR.
Kdo aplikaci vytvořil? S myšlenkou přišel David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, na aplikaci pak pracovala Pracovní skupina Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti (viz Kontakty) ve spolupráci s dalšími psychology Hasičského záchranného sboru ČR a do zdárného finále ji dotáhlo Psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR. Poděkování patří týmu mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC z. s. p. o.
Jaká je cena aplikace? Aplikace s operačním systémem pro Android a iOS je zdarma, volně ke stažení na Google Play pod názvem První psychická pomoc.
Jsou nějaká omezení v této aplikaci? Uživatel nepotřebuje zvláštní dovednosti a znalosti při užívání aplikace. Výhodou je absolvování kurzů první psychické pomoci, psychosociální krizové pomoci nebo krizové intervence.


Koronavirus COVID-19

Vodítka pro poskytování online konzultací jako přidané hodnoty během období omezení sociálních kontaktů z důvodu karantény na www.efpa.eu/covid-19/provision-of-online-consultation
Online konzultace, zejména prostřednictvím videochatu, jsou proveditelnou online alternativou psychologické péče a terapie. Většina psychologů stále dává přednost osobnímu kontaktu se svými klienty nebo pacienty hledajícími pomoc nebo podporu.

Nicméně z důvodu ochrany nejen vlastního zdraví, ale také zdraví těch, kteří k nám přicházejí pro pomoc, a společnosti jako celku, bychom co nejvíce měli prozkoumávat možné alternativy. Výzkum ukazuje, že účinnost takových telefonických či online konzultací je o něco méně optimální, přesto jsou výsledky této péče srovnatelné s péčí konvenční.

Webová stránka EFPA pojednává o některých základních bodech, které pro krátkodobé zavedení online konzultací chceme zdůraznit. www.efpa.eu/covid-19/provision-of-online-consultation

Vodítka pro etickou a účinnou praxi již nějakou dobu existují (např. od EFPA na www.ethics.efpa.eu/download/91e1fdcfb3e0879e15620d2decdbd590 a Americké psychologické asociace na www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology).
Prodiskutujte tuto možnost se svými klienty (nejlépe po telefonu), vysvětlete jim důvody a zdůrazněte důležitost dočasného přechodu na online konzultace. V ideálním případě to udělejte pouze s klienty nebo pacienty, s nimiž jste se již setkali tváří v tvář, takže víte, jak v případě nutnosti optimálně zasáhnout také ve skutečném světě, zejména u naléhavých případů, např. rizika sebepoškození nebo sebevraždy.

 1. Ujistěte se, že jste vy i váš klient v soukromém prostoru a jsou omezeny rušivé vlivy.
 2. Zajistěte dostatek času na řešení případných technických problémů.
 3. Spolehněte se na profesionální videokonferenční nástroje přizpůsobené pro online konzultace. Nespoléhejte se na programy jako Facebook Messenger, WhatsApp, Skype nebo Telegram. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte asociaci, jejímž jste členem, nebo vnitrostátní orgány poskytující vhodné nástroje (např. Skype for Business je povolen v Norsku, Zoom ve Švédsku) nebo si vyhledejte příslušné předpisy.
 4. Nepoužívejte veřejný počítač, po sezení se odhlaste a udržujte svůj operační systém či aplikace aktuální.
 5. V případě, že ve svém počítači zjistíte narušení bezpečnosti, informujte své pacienty, informujte policii a vyhledejte pomoc odborníka na IT zabezpečení.

Průběžně se informujte: web EFPA, NewsMag a Workplace
Jakmile získáme nové informace nebo nová vodítka, která jsou pro psychology relevantní, budeme webové stránky EFPA aktualizovat. Budeme vás také informovat o tom, jak se naše členské asociace vypořádávají s krizí na www.efpa.eu/covid-19/how-do-our-member-associations-deal-with-the-crisis. Toto je stále probíhající projekt a naše stránka se denně aktualizuje.

Pro další informace nebo kontakt s našimi skupinami vytvoříme Workplace skupinu „COVID-19 – otázky a odpovědi“, kde můžete klást své dotazy. Všichni členové a skupiny EFPA budou mít k Workplace skupině přístup a budou moci klást otázky, zahájit diskusi a získat odpověď od jednoho z našich odborníků, ale žádáme vás, abyste byli trpěliví, většina našich kolegů nyní pracuje z domova a potýká se s logistickými a organizačními problémy (instalace e-learningu, univerzity a školy jsou zavřené, v některých zemích jsou (částečně) zavřené všechny restaurace, nepotravinářské obchody či hospody, děti jsou doma,… atd.).

Za Výkonnou radu EFPA
S pozdravem,
EFPA President


Vodítka Ministerstva ČR

Telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé na www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx
Doporučení pro novináře
na www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-novinare.aspx
Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě
na www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-lidi-v-izolaci-ci-karantene.aspx
Materiály a podklady pro podporu seniorů
na www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-podklady-pro-podporu-senioru.aspx
Lidé se znevýhodněním (disabilitou) a speciálními komunikačními potřebami
na www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-lide-s-postizenim-disabilitou-a-specialnimi-komunikacnimi-potrebami.aspx
Doporučení pro pacienty a zdravotníky
na psychologieprokrize.cz/wp-content/uploads/2020/03/Doporučení-pro-pacienty-a-zdravotníky-MV-ČR.docx
Doporučení pro podporu zasahujících týmů
(zdravotnictví, ZZS, PČR, HZS, CS, AČR, VS apod.) na www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-podporu-tymu-zasahujicich.aspx
Odpovědi na konkrétní dotazy
na www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-odpovedi-na-konkretni-dotazy.aspx
Doporučení našich zahraničních partnerů (různé jazyky)
na www.mvcr.cz/mvcren/article/psychological-help-recommendations-from-our-foreign-partners-covid-19.aspx

Doporučení ve vztahu k dětem na www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx


Vodítka Hasičského záchranného sboru ČR

Virtuální asistenční centrum pomoci

Webové stránky tvhasici.cz (tvhasici.cz) slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci, a to zejména v souvislosti s aktuálně probíhající epidemií nemoci covid-19.

 • Podpora občanů v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích.
 • Textové a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podíleli odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny.
 • Strukturované informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu a postupy, jak zvládat různé nepříjemné stavy, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování.

Možnost podpory při izolaci (pdf, 534 KB)

Možnost podpory při umírání (pdf, 1,2 MB)

Když náš blízký zemřel (pdf, 528 KB)


Archiv příspěvků k téma COVID 19


Psychosociální pomoc obecně


Jak zvládat traumatizující mediální zprávy – ilustrovaný průvodce v angličtině na www.abc.net.au/news/2014-12-23/illustrated-guide-coping-traumatic-news/5985104 ABC News (Australian Broadcasting Corporation)


Katastrofy, neštěstí a pandemie na www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-odbornou-verejnost-830875.aspx
Na webové stránce MV ČR najdete např. tato témata:


Informace pro novináře CZ (ENG) na www.mvcr.cz/clanek/prirucky-a-metodicke-pomucky.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

Informační materiály a doporučená literatura (ENG): závěrečné zprávy z výzkumů, doporučená literatura týkající se psychologie mimořádných událostí na www.mvcr.cz/clanek/informacni-materialy-a-doporucena-literatura-v-anglickem-jazyce.aspx


Informace k uprchlíkům a žadatelům o azyl
Uprchlíci ze Sýrie, Kulturní a psychosociální aspekty (.pdf, 1 MB Ministerstvo vnitra)
Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians (.pdf, 496 KB Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA)
Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe (.pdf, 1MB)

 • DOPORUČENÍ ENG(.pdf, 29 KB) CZ(.doc, 46 KB)
  pro psychology, kteří pomáhají při řízení krizových situací s migranty


Z tisku:

Majzlíková, J., a Havrdová, Z. (2020). Příspěvek ke strategiím zavádění supervize do nového prostředí. Fórum sociální práce, 2020, č. 1, str. 9-23. (pdf, 666KB)
Hoskovcová, S. a Barcaj, M. (2020). Ať mi domů něco nepřitáhneš! Měsíčník Policista, č. 6., str. 22-25. (pdf, 5MB)

Translate »