Vodítka

Koronavirus Covid-19

Vodítka Ministerstva ČR

Telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé
Doporučení pro novináře
Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě
Materiály a podklady pro podporu seniorů
Lidé se znevýhodněním (disabilitou) a speciálními komunikačními potřebami
Doporučení pro pacienty a zdravotníky
Doporučení pro podporu zasahujících týmů
(zdravotnictví, ZZS, PČR, HZS, CS, AČR, VS apod.)
Odpovědi na konkrétní dotazy
Doporučení našich zahraničních partnerů (různé jazyky)

Doporučení ve vztahu k dětem

Archiv příspěvků

Psychosociální pomoc obecně

Jak zvládat traumatizující mediální zprávy – ilustrovaný průvodce v angličtině https://www.abc.net.au/news/2014-12-23/illustrated-guide-coping-traumatic-news/5985104 ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

Katastrofy, neštěstí a pandemie https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-odbornou-verejnost-830875.aspx
Na webové stránce MV ČR najdete např. tato témata:

  • Lidé s disabilitou a cizinci při katastrofách
  • Psychologie CBRN: Mimořádné události s chemickými, biologickými, radiačními či nukleárními aspekty (CBRN): v německém a anglickém jazyce Psychosociální krizový management CBRN
  • Psychosociální aspekty migrace
  • Epidemie eboly, pandemie chřipky
  • Psychosociální intervence pro příslušníky uniformovaných složek
  • Psychosociální intervence po katastrofách
  • Psychosociální aspekty povodní v ČR v roce 2009, 2010, aj.

Informace pro novináře CZ ENG

Informační materiály a doporučená literatura ENG: závěrečné zprávy z výzkumů, doporučená literatura týkající se psychologie mimořádných událostí

Informace k uprchlíkům a žadatelům o azyl
Uprchlíci ze Sýrie, Kulturní a psychosociální aspekty (Ministerstvo vnitra)
Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians (Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA)
Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe

  • DOPORUČENÍ ENG CZ
    pro psychology, kteří pomáhají při řízení krizových situací s migranty


Z tisku:

Hoskovcová, S. a Barcaj, M. (2020). Ať mi domů něco nepřitáhneš! Měsíčník Policista, č.6., str. 22-25.
Adámek, T. (2017). Spolupráce při nehodě autobusu s dětmi. Časopis 112, č. 4, str. 4.
Dittrichová, Z. (2014): 10 let Psychologické služby HZS ČR. Časopis 112, č. 1, str. 18-19.