Vodítka

Psychosociální pomoc obecně

Deklarace psychosociálních práv byla přijata v květnu 2009 na kongresu Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof (WADEM).

Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek byly vydány pracovní skupinou pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce při MV-GŘ HZS ČR v prosinci 2010.

 

Katastrofy, neštěstí a pandemie

  • např. Lidé s disabilitou a cizinci při katastrofách
  • Psychologie CBRN: Mimořádné události s chemickými, biologickými, radiačními či nukleárními aspekty (CBRN): v německém a anglickém jazyce Psychosociální krizový management CBRN
  • Psychosociální aspekty migrace
  • Epidemie eboly, pandemie chřipky
  • Psychosociální intervence pro příslušníky uniformovaných složek
  • Psychosociální intervence po katastrofách
  • Psychosociální aspekty povodní v ČR v roce 2009, 2010, aj.

 

Informace pro novináře CZ ENG

 

Informační materiály a doporučená literatura ENG: závěrečné zprávy z výzkumů, doporučená literatura týkající se psychologie mimořádných událostí

 

Informace k uprchlíkům a žadatelům o azyl
Uprchlíci ze Sýrie, Kulturní a psychosociální aspekty (Ministerstvo vnitra)
Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians (Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA)
Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe

  • DOPORUČENÍ ENG CZ
    pro psychology, kteří pomáhají při řízení krizových situací s migranty

 


Z tisku:

Adámek, T. (2017). Spolupráce při nehodě autobusu s dětmi. Časopis 112, č. 4, str. 4.
Dittrichová, Z. (2014): 10 let Psychologické služby HZS ČR. Časopis 112, č. 1, str. 18-19.
Dittrichová, Z. (2015). Druhý kurz pro ukrajinské psychology. Časopis 112, č. 7. str. 22.