Přeskočit na obsah

Vodítka

OPATRUJ.SE – https://www.opatruj.se//

Webové stránky s informacemi, jak pečovat o své duševní zdraví. Jsou zde i screeningové testové metody pro veřejnost. Web vyvinuli odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.


Koronavirus COVID-19

Vodítka pro poskytování online konzultací jako přidané hodnoty během období omezení sociálních kontaktů z důvodu karantény: http://www.efpa.eu/covid-19/provision-of-online-consultation
Online konzultace, zejména prostřednictvím videochatu, jsou proveditelnou online alternativou psychologické péče a terapie. Většina psychologů stále dává přednost osobnímu kontaktu se svými klienty nebo pacienty hledajícími pomoc nebo podporu.

Nicméně z důvodu ochrany nejen vlastního zdraví, ale také zdraví těch, kteří k nám přicházejí pro pomoc, a společnosti jako celku, bychom co nejvíce měli prozkoumávat možné alternativy. Výzkum ukazuje, že účinnost takových telefonických či online konzultací je o něco méně optimální, přesto jsou výsledky této péče srovnatelné s péčí konvenční.

Webová stránka EFPA pojednává o některých základních bodech, které pro krátkodobé zavedení online konzultací chceme zdůraznit: http://efpa.eu/covid-19/provision-of-online-consultation

Vodítka pro etickou a účinnou praxi již nějakou dobu existují (např. od EFPA http://ethics.efpa.eu/download/91e1fdcfb3e0879e15620d2decdbd590/ a Americké psychologické asociace – https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology).
Prodiskutujte tuto možnost se svými klienty (nejlépe po telefonu), vysvětlete jim důvody a zdůrazněte důležitost dočasného přechodu na online konzultace. V ideálním případě to udělejte pouze s klienty nebo pacienty, s nimiž jste se již setkali tváří v tvář, takže víte, jak v případě nutnosti optimálně zasáhnout také ve skutečném světě, zejména u naléhavých případů, např. rizika sebepoškození nebo sebevraždy.

 1. Ujistěte se, že jste vy i váš klient v soukromém prostoru a jsou omezeny rušivé vlivy.
 2. Zajistěte dostatek času na řešení případných technických problémů.
 3. Spolehněte se na profesionální videokonferenční nástroje přizpůsobené pro online konzultace. Nespoléhejte se na programy jako Facebook Messenger, WhatsApp, Skype nebo Telegram. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte asociaci, jejímž jste členem, nebo vnitrostátní orgány poskytující vhodné nástroje (např. Skype for Business je povolen v Norsku, Zoom ve Švédsku) nebo si vyhledejte příslušné předpisy.
 4. Nepoužívejte veřejný počítač, po sezení se odhlaste a udržujte svůj operační systém či aplikace aktuální.
 5. V případě, že ve svém počítači zjistíte narušení bezpečnosti, informujte své pacienty, informujte policii a vyhledejte pomoc odborníka na IT zabezpečení.

Průběžně se informujte: web EFPA, NewsMag a Workplace
Jakmile získáme nové informace nebo nová vodítka, která jsou pro psychology relevantní, budeme webové stránky EFPA aktualizovat. Budeme vás také informovat o tom, jak se naše členské asociace vypořádávají s krizí http://efpa.eu/covid-19/how-do-our-member-associations-deal-with-the-crisis _ toto je stále probíhající projekt a naše stránka se denně aktualizuje.

Pro další informace nebo kontakt s našimi skupinami vytvoříme Workplace skupinu „COVID-19 – otázky a odpovědi“, kde můžete klást své dotazy. Všichni členové a skupiny EFPA budou mít k Workplace skupině přístup a budou moci klást otázky, zahájit diskusi a získat odpověď od jednoho z našich odborníků, ale žádáme vás, abyste byli trpěliví, většina našich kolegů nyní pracuje z domova a potýká se s logistickými a organizačními problémy (instalace e-learningu, univerzity a školy jsou zavřené, v některých zemích jsou (částečně) zavřené všechny restaurace, nepotravinářské obchody či hospody, děti jsou doma,… atd.).

Za Výkonnou radu EFPA
S pozdravem,
Christoph Steinebach
EFPA President


Vodítka Ministerstva ČR

Telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé
Doporučení pro novináře
Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě
Materiály a podklady pro podporu seniorů
Lidé se znevýhodněním (disabilitou) a speciálními komunikačními potřebami
Doporučení pro pacienty a zdravotníky
Doporučení pro podporu zasahujících týmů
(zdravotnictví, ZZS, PČR, HZS, CS, AČR, VS apod.)
Odpovědi na konkrétní dotazy
Doporučení našich zahraničních partnerů (různé jazyky)

Doporučení ve vztahu k dětem


Vodítka Hasičského záchranného sboru ČR

Virtuální asistenční centrum pomoci

Webové stránky tvhasici.cz (http://tvhasici.cz/) slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci, a to zejména v souvislosti s aktuálně probíhající epidemií nemoci covid-19.

 • Podpora občanů v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích.
 • Textové a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podíleli odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny.
 • Strukturované informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu a postupy, jak zvládat různé nepříjemné stavy, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování.

Možnost podpory při izolaci (pdf, 534 kB)

Možnost podpory při umírání (pdf, 1,2 MB)

Když náš blízký zemřel (pdf, 528 kB)


Archiv příspěvků


Psychosociální pomoc obecně


Jak zvládat traumatizující mediální zprávy – ilustrovaný průvodce v angličtině https://www.abc.net.au/news/2014-12-23/illustrated-guide-coping-traumatic-news/5985104 ABC News (Australian Broadcasting Corporation)


Katastrofy, neštěstí a pandemie https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-odbornou-verejnost-830875.aspx
Na webové stránce MV ČR najdete např. tato témata:

 • Lidé s disabilitou a cizinci při katastrofách
 • Psychologie CBRN: Mimořádné události s chemickými, biologickými, radiačními či nukleárními aspekty (CBRN): v německém a anglickém jazyce Psychosociální krizový management CBRN
 • Psychosociální aspekty migrace
 • Epidemie eboly, pandemie chřipky
 • Psychosociální intervence pro příslušníky uniformovaných složek
 • Psychosociální intervence po katastrofách
 • Psychosociální aspekty povodní v ČR v roce 2009, 2010, aj.

Informace pro novináře CZ ENG

Informační materiály a doporučená literatura ENG: závěrečné zprávy z výzkumů, doporučená literatura týkající se psychologie mimořádných událostí


Informace k uprchlíkům a žadatelům o azyl
Uprchlíci ze Sýrie, Kulturní a psychosociální aspekty (Ministerstvo vnitra)
Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians (Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA)
Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe

 • DOPORUČENÍ ENG CZ
  pro psychology, kteří pomáhají při řízení krizových situací s migranty


Z tisku:

Majzlíková, J., a Havrdová, Z. (2020). Příspěvek ke strategiím zavádění supervize do nového prostředí. Fórum sociální práce, 2020, č. 1, str. 9-23. (pdf, 666kB)
Hoskovcová, S. a Barcaj, M. (2020). Ať mi domů něco nepřitáhneš! Měsíčník Policista, č. 6., str. 22-25. (pdf, 4,5MB)
Adámek, T. (2017). Spolupráce při nehodě autobusu s dětmi. Časopis 112, č. 4, str. 4.

Translate »