Akce

 

Plán akcí:

24.1.2020

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovoluji si Vás a Vaše kolegy pozvat jménem odborné sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) na praktický kazuistický seminář první psychické pomoci (PPP) a krizové intervence (KI). Je určen zejména profesionálům, kteří PPP a KI při své práci poskytují.

Bude se konat dne 24.1.2020 v Akademii věd (Národní 1009/3 v Praze), 2. patro, č. 205, od 9 do 13 hodin.

Během semináře budeme sdílet několik kazuistik z praxe krizových interventů, psychologů, členů posttraumatické péče, psychoterapeutů a dalších. Zaměříme se na událost, použité intervence, samozřejmě s požadavkem na bezpečný etický rámec.

Cílem semináře je zejména:
• sdílet případy dobré praxe a učit se na nich,
• podpořit se v náročné práci,
• pečovat o sebe sama jako o „nástroj“ pomoci a preventivně působit proti vyhoření,
• poznávat „obec“ poskytovatelů PPP a KI, vytvářet a udržovat síť kontaktů, vědět o sobě,
• obohatit se navzájem o zkušenosti a společně odborně růst,
• setkat se pracovně i společensky s kolegy působící v této oblasti.

Srdečně Vás zveme k aktivní účasti nebo k pasivní účasti s možností účastnit se diskuzí ke kazuistikám. Svou účast, prosím, potvrďte na emailem na terapie.hruskova(at)seznam.cz. Účast na semináři je zdarma. Po skončení akce můžete získat potvrzení o účasti.

 

19.-24.7.2020 – 32. mezinárodní psychologický kongres, Praha

 

Proběhlo:

Sympozium psychologie katastrof a pracovní jednání
Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA
27.-28.9.2019, Palermo, Itálie
Pracovní setkání proběhlo ve spolupráci s Národní italskou psychologickou asociací, která byla hostitelem akce, akce se konala pod záštitou starosty Palerma a prezidenta sicilského regionu. Akci zahájili prezident Italské psychologické asociace Fulvio GIARDINA, prezident Městské rady Palerma Salvatore ORLANDO a konvenorka SC EFPA Magda ROOZE z Nizozemí. Zprávu ze setkání pořídil Štěpán Vymětal.

 

Seminář Představení systému Psychologické služby HZS ČR se zaměřením na poskytování první psychické pomoci
10. 4. 2019, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha. Akce byla pořádána pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.

 

191. Klinicko-psychologický den na téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
14.5.2018
, Lékařský dům, Praha 2
Program: zde
Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu: Štěpán Vymětal
Zpráva o projektu EUNAD: Hedvika Boukalová
Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku (září 2017): Tomáš Adámek
Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním: Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková

Foto: 191. KPD v Praze-publikum, autorka: J. Majzlíková

Foto: 191. KPD v Praze-Jan Srnec 90 let, autorka: J. Majzlíková

 

Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí, katastrof a traumatu 2017 spojený s volbou vedoucího sekce
14.11.2017, Akademie věd v Praze
Program: zde

 

Konference PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje s názvem VÍME O SOBĚ 2017 s křestem Metodiky Zvládání prevence mimořádných událostí v neziskových organizacích
1.11.2017, sál Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem

 

Sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
20.10.2017, Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Praha – Letná, Nad Štolou 3
Program: zde Změna programu vyhrazena.
O sympoziu: Na sympoziu vystoupili experti na danou oblast z evropských zemí a seznámili nás s posledními trendy a kauzami v psychologii katastrof. Cílem sympozia SC EFPA byla výměna aktuálních odborných zkušeností mezi SC EFPA a experty v regionu. Říjnová akce se konala ve spolupráci OBPPK MV ČR s UPA a Sekcí pro psychologii krizí a neštěstí ČMPS v rámci evropského psychologického semestru, který připadá na ČR.

 

XIV. jednání pracovní skupiny sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
10. 3. 2017, Integrované bezpečnostní centrum, Ostrava
Téma: exkurze v IBC, informace o krizové pomoci z krajů, příprava semináře a voleb

Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv pracovní skupiny Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv pracovní skupiny
Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv sekce

 

Zapalme svíčku dne 11. prosince 2016, spolek Dlouhá cesta pořádá tuto akci na různých místech v České republice. Konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Akce se uskutečnila například v Praze, v Brně, ve Zlíně, v Jihlavě, v Plzni nebo v Děčíně. Podrobné informace o místech konání jsou postupně doplňovány na webu Dlouhé cesty. I vy se můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou rodinou a přáteli.

Foto: Husův sbor, 11.12.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Husův sbor v Děčíně, 11.12.2016, autorka: J. Majzlíková

 

Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof (seminář pořádaný pod záštitou ČMPS)
24. 10. 2016, 10:00 – 14:00 hodin, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
Program: podrobný program zde
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (12/2015) – M. Wolf Čapková
Psychologické aspekty radikalizace – Š. Vymětal

Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková


XII. jednání sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
20. 6. 2016, Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Téma: První psychická pomoc, příprava semináře (informace viz výše)

Psychologie-krizi-katastrof-traumatu-20-6-2016
Foto: archiv sekce

 

Seminář UPA: Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof
25. 6. 2015, Praha
Pozvánka dlouhá a krátká

 

14. Evropský psychologický kongres a schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
7.-10.7.2015, Miláno
Cíl akce: Výměna odborných zkušeností a posílení spolupráce mezi zeměmi Evropské Unie ve věci psychosociální reakce na krize, katastrofy a terorismus. Posílení expertní sítě a spolupráce v oblasti psychologie katastrof a krizového řízení
Zápis Kongres Miláno 7-2015 pořídil PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.

 

Konference Zahrnutí lidí s disabilitou do krizové připravenosti a reakce na katastrofy (Conference on Including People with Disabilities in Disaster Preparedness and Response)
Dne 4.-5. 12. 2014 proběhla v Bruselu konference Zahrnutí lidí s disabilitou do krizové připravenosti a reakce na katastrofy, jejímž organizátorem byla Rada Evropy. Zápis: Konference Brusel 2014

 

Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
Ve dnech 24.-25. 10. 2014 proběhlo jednání v Budapešti.
Zápis: Budapest Minutes 2014

 

Jednání pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
16. září 2014
Vize-mise pracovní skupiny

 

Jednání v rámci projektu OPSIC
Dne 11. 9. 2014 proběhlo v Chorvatském Záhřebu expertní setkání v rámci evropského projektu OPSIC (Operationalising Psychosocial Support in Crisis).
Zápis z jednání: Minutes OPSIC

 

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze
Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
Zápis z jednání: Minutes meeting Prague 2014

Jednání SC on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA proběhlo ve dnech 21.-22. 3. 2014 v Praze. Akci hostila Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Filozofickou fakultou UK. Akci předcházel odborný jednodenní certifikovaný seminář pro hasičské a policejní psychology s tématem dětí při mimořádných událostech, který proběhl na MV ČR dne 20. 3. 2014. Seminář lektoroval britský expert na tuto problematiku prof. William Yule a účastnilo se jej 60 psychologů a interventů PČR a HZS ČR a také hosté ze Slovenska a Německa.

V pátek 21. března 2014 proběhlo v Praze odborné sympozium SC EFPA. Akce proběhla v rámci dvoudenního mezinárodního setkání odborníků z oblasti psychologie krizí a katastrof, které se uskutečňuje pravidelně dvakrát za rok v jedné z členských zemí EU. Sympozium bylo tentokrát tematicky zaměřeno na problematiku pomoci skupinám lidí nejvíce zranitelných psychologickým dopadem katastrof a mimořádných událostí a na problematiku odolnosti jednotlivců a komunit.

Cílem byla především výměna nejnovějších poznatků a zkušeností ke zlepšení praxe při práci s  lidmi ze znevýhodněných skupin v kontextu krizí, katastrof, radikalizace a terorismu. Konkrétní sdělení přednesl Š. Vymětal/CZ (specifická zátěž u identifikace zemřelých z mimořádných událostí), S. Hoskovcová/CZ (projekt EUNAD – lidé se sluchovým a zrakovým postižením při katastrofách), W. Yule/GB (léčba dětí a adolescentů s PTSP), I. Pocar/ESP (subklinické posttraumatické stresové symptomy u dětí), E. Münker-Kramer/A, J. Malíková/CZ (výcvik psychologů v psychologii krizí, katastrof a traumatu ve východoevropských zemích), D. Szepielak/F (radikalizace a role obětí terorismu – situace ve Francii), M. Rooze/NL (projekt TerRa – terorismus a radikalizace) a N. Karanci/TR (úloha a facilitace komunitní odolnosti při katastrofách). Všechny prezentace z akce (a také fotografie) jsou k dispozici na: http://www.mvcr.cz/clanek/symposium-sc-efpa.aspx

Sympozia se účastnilo cca 60 odborníků, především psychologů Policie ČR, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva vnitra, Českého červeného kříže, Karlovy univerzity apod. Na akci přijeli i kolegové z okolních zemí – z Maďarska, Německa a Slovenska.

Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
Na sympozium dále navazovalo pracovní jednání SC EFPA, které se sešlo ve složení zástupců České Republiky, Dánska, Francie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Švédska, Ruské federace, Turecka a Velké Británie. Na programu byla volba konvenora skupiny, kterou byla zvolena paní Magda Rooze z Nizozemí a přijetí nových členů do stálého výboru EFPA Š. Vymětala (ČR), N. Žemaitiené (LI) a M. Filippové (RU). Na pořadu jednání bylo dále schválení zápisu z předchozí schůzky v Kodani (11/2013), informování o novinkách v oboru v jednotlivých zemích, informace o formální regulaci stálých výborů EFPA, pracovní plán stálého výboru pro r. 2014, plány pro 14. Evropský kongres psychologie, který proběhne v Miláně, 7.-10.7.2015 (abstrakty jsou přijímány do 15.10.2014).

Pokračovala diskuse ohledně otázky certifikátu pro specializaci evropského psychologa krizí, katastrof a traumatu – v kontextu EuroPsy, certifikátu pro psychoterapeuty a certifikátu v oblasti psychologie práce a organizace. Situace v tomto ohledu není uzavřená, výkonná rada EFPA všechny certifikace vítá, ale některé země se staví odmítavě k certifikátům z důvodů finančních nákladů. Dalšími probíranými tématy byl modelový etický kodex EFPA, evropské a (mezi)národní projekty v oblasti psychologie katastrof (EUNAD, OPSIC, TerRa, PSYCHRIS, emBRACE, TACTIC, ASTERTA, EnRich). Většina z projektů směřuje ke zlepšení krizové připravenosti a odolnosti jednotlivců a komunit vůči katastrofám. Dalším důležitým tématem a požadavkem bylo zahrnutí lidí s disabilitou do psychosociální krizové připravenosti a reakce na katastrofy.

Ruská zástupkyně SC EFPA pozvala ostatní k účasti na konferenci „Psychologie radiačních nehod a dalších mimořádných událostí“, která proběhne v Moskvě 20.-23. 5. 2014 (organizuje Ruské ministerstvo pro mimořádné události a Ruská psychologická společnost).

Příští schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu proběhne ve dnech 24.-25. 10. 2014 v Budapešti.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. zástupce SC EFPA
Zpráva je převzata z E-psychologie, 2014, 8 (1) se souhlasem redakce.