Akce

 

Plán akcí:

18.-23.7.2021 – 32. mezinárodní psychologický kongres, Praha

 

Proběhlo:

Kazuistický seminář
24.1.2020, Akademie věd  v Praze. Akce byla pořádána pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.

Sympozium psychologie katastrof a pracovní jednání
Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA
27.-28.9.2019, Palermo, Itálie, zprávu ze setkání pořídil Štěpán Vymětal.

Seminář Představení systému Psychologické služby HZS ČR se zaměřením na poskytování první psychické pomoci
10. 4. 2019, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha. Akce byla pořádána pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.

191. Klinicko-psychologický den na téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
14.5.2018
, Lékařský dům, Praha 2, program: zde
Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu: Štěpán Vymětal
Zpráva o projektu EUNAD: Hedvika Boukalová
Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku (září 2017): Tomáš Adámek
Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním: Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková

Foto: 191. KPD v Praze-publikum, autorka: J. Majzlíková

Foto: 191. KPD v Praze-Jan Srnec 90 let, autorka: J. Majzlíková

Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí, katastrof a traumatu 2017 spojený s volbou vedoucího sekce
14.11.2017, Akademie věd v Praze, program: zde

Konference PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje s názvem VÍME O SOBĚ 2017 s křestem Metodiky Zvládání prevence mimořádných událostí v neziskových organizacích
1.11.2017, sál Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem

Sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
20.10.2017, Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Praha – Letná, Nad Štolou 3
Program: zde, o sympoziu

XIV. jednání pracovní skupiny sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
10. 3. 2017, Integrované bezpečnostní centrum, Ostrava
Téma: exkurze v IBC, informace o krizové pomoci z krajů, příprava semináře a voleb

Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv pracovní skupiny Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv pracovní skupiny
Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv sekce

Zapalme svíčku dne 11. prosince 2016, spolek Dlouhá cesta pořádá tuto akci na různých místech v České republice. Konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Akce se uskutečnila například v Praze, v Brně, ve Zlíně, v Jihlavě, v Plzni nebo v Děčíně. Podrobné informace o místech konání jsou postupně doplňovány na webu Dlouhé cesty. I vy se můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou rodinou a přáteli.

Foto: Husův sbor, 11.12.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Husův sbor v Děčíně, 11.12.2016, autorka: J. Majzlíková

Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof (seminář pořádaný pod záštitou ČMPS)
24. 10. 2016, 10:00 – 14:00 hodin, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
Program: zde
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (12/2015) – M. Wolf Čapková
Psychologické aspekty radikalizace – Š. Vymětal

Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková

XII. jednání sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
20. 6. 2016, Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Téma: První psychická pomoc, příprava semináře (informace viz výše)

Psychologie-krizi-katastrof-traumatu-20-6-2016
Foto: archiv sekce

Seminář UPA: Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof
25. 6. 2015, Praha

14. Evropský psychologický kongres a schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
7.-10.7.2015, Miláno
Cíl akce: Výměna odborných zkušeností a posílení spolupráce mezi zeměmi Evropské Unie ve věci psychosociální reakce na krize, katastrofy a terorismus. Posílení expertní sítě a spolupráce v oblasti psychologie katastrof a krizového řízení
Zápis Kongres Miláno 7-2015 pořídil PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.

Konference Zahrnutí lidí s disabilitou do krizové připravenosti a reakce na katastrofy (Conference on Including People with Disabilities in Disaster Preparedness and Response)
4.-5. 12. 2014, Bruselu, Belgie, zápis: Konference Brusel 2014

Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
Ve dnech 24.-25. 10. 2014 proběhlo jednání v Budapešti.
Zápis: Budapest Minutes 2014

Jednání pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
16. září 2014, vize-mise pracovní skupiny

Jednání v rámci projektu OPSIC
11. 9. 2014, Záhřeb, Chorvatsko, expertní setkání v rámci evropského projektu OPSIC (Operationalising Psychosocial Support in Crisis). Zápis z jednání: Minutes OPSIC

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze
Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
Zápis z jednání: Minutes meeting Prague 2014
Všechny prezentace z akce (a také fotografie): http://www.mvcr.cz/clanek/symposium-sc-efpa.aspx