Přeskočit na obsah

O nás

Následují informace o nás:

Psychologie krizí a katastrof je oborem, který se ve světě i u nás intenzivně rozvíjí v posledních 20-25 letech. Jedná se o obor, který vychází zejména z poznatků sociální, forenzní a klinické psychologie, čerpá však také ze zdrojů psychologie práce a organizace, interkulturní a vývojové psychologie, psychologie zdraví apod. Klíčová je rovněž mezioborová spolupráce s odborníky z mnoha dalších oblastí (bezpečnost, krizové řízení, urgentní medicína a medicína katastrof, informační a komunikační technologie aj.).

Odborná sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS byla oficiálně ustanovena dne 18. 11. 2010 na rozšířeném jednání rady Českomoravské psychologické společnosti v budově Akademie věd ČR. Sekce byla vytvořena v reakci na podnět Stálého výboru pro psychologii krizí a katastrof EFPA (Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology) i vzhledem k potřebám kolegů, kteří se zabývají psychologií krizí, katastrof a traumatu v ČR. Mezi zakládající členy patří psychologové s praxí v oblasti psychologie traumatu a mimořádných událostí – ať už z oblasti bezpečnostních sborů, jednotek IZS,  klinické praxe či akademické sféry.

Sekce pracuje dobrovolnicky, ze zájmu o obor a jeho zlepšování a s respektováním etiky a otevřeného přístupu k odborným informacím, které jsou založené na důkazech a dobré praxi.

Mezi zakládající členy patří:
PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D., Mgr. Jana Malíková, PhDr. Zuzana Dittrichová, Mgr. Martina Wolf Čapková, PhDr. Lukáš Humpl, Mgr. Jana Majzlíková, Mgr. David Dohnal, PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., Mgr. Gabriela Dymešová, Mgr. Alena Popelková.

Předseda pracovní skupiny:
2010-2013 Štěpán Vymětal stepan.vymetal (zavináč) mvcr.cz
od 2014 Jana Majzlíková jana.majzlikova (zavináč) hzscr.cz

Zástupce ČR v Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology EFPA:
Jana Malíková (do 2013)
Štěpán Vymětal (od 2013)

Kontakt:
psychologieprokrize (zavináč) seznam.cz

Výroční zprávy:
Výroční zpráva o činnosti sekce pro psychologii krizí_2020 (.pdf, 304 KB)

Translate »