Informace

Stanovisko EFPA ohledně naléhavých potřeb dětí ve válečných zónách
Děti žijící v zemích postižených válkou se dostaly pod přímý útok, jsou využívány jako lidské štíty, zabíjeny, mrzačeny nebo rekrutovány k boji. Znásilnění, nucené manželství a únosy se stali běžnou strategií v konfliktech od Sýrie po Jemen a od Demokratické republiky Kongo po Nigerii, Jižní Súdán a Myanmar.
Tento text uvedl UNICEF v prosinci 2018, když došel k závěru, že svět v ochraně dětí ve válečných konfliktech selhal.
V roce 2019, ve kterém oslavujeme 30 výročí úmluvy OSN o právech dítěte (CRC), zůstává situace pro děti zasažené válkou nebo ozbrojeným konfliktem stále stejná. Děti jsou vždy těmi, kdo mohou nejvíce ztratit. V sázce je jejich dětství, bezpečí, jejich blízcí i jejich životy...
Stálý výbor by chtěl z našeho profesního a etického postavení psychologů v oblasti traumatu zdůraznit, že by měla být přijata určitá opatření k zajištění současného i budoucího zdraví a spokojenosti dětí.

 

Mobilní aplikace První psychická pomoc

Co je to? Volně dostupná softwarová aplikace určená pro chytré telefony, tablety a další zařízení (verze pro Android, iOS), která obsahuje základní vodítka pro poskytování první psychické pomoci. Je to pomůcka s možnostmi pomoci lidem v těžkých životních situacích.
Co je první psychická pomoc? Je to základní pomoc v tíživých situacích, např. v neštěstí, během katastrof apod. První psychickou pomocí se rozumí soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu tak, aby se situace pro zasaženého člověka již nezhoršovala. Zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.
Co je obsahem aplikace? Jak lidé v různém věku reagují na stres, o jejich stresových reakcích a obranných mechanismech. Jaké jsou kroky první psychické pomoci v různých situacích a v kontaktu s lidmi, kteří komunikují s ohledem na své znevýhodnění v dané situaci (např. zdravotní znevýhodnění, kulturní odlišnosti apod.). Doporučení, jak se záchranáři mohou sami o sebe postarat po náročném zásahu v terénu. Kontakty na navazující odborné služby a informační weby (např. krizová centra, občanské poradny, telefonické krizové linky apod.).
Komu je aplikace určená? Příslušníkům bezpečnostních sborů (zejména hasičům, policistům a zdravotníkům), pracovníkům humanitárních organizací, spolupracujícím nestátním neziskovým organizacím, a všem, kdo mají zájem pomáhat druhým a hledají způsob, jak na to.
Z čeho aplikace vychází? Aplikace navazuje na vzdělávání, které absolvují příslušníci bezpečnostních sborů a další zájemci z řad nestátních neziskových organizací, státní správy a samosprávy a dalších organizací, kteří se podílejí na poskytování psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Rámcově vychází aplikace z odborných příprav s názvem První psychická pomoc I a II, které vytvořila Psychologická služba Hasičského záchranného sboru ČR.
Kdo aplikaci vytvořil? S myšlenkou přišel David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, na aplikaci pak pracovala Pracovní skupina Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti (viz Kontakty) ve spolupráci s dalšími psychology Hasičského záchranného sboru ČR a do zdárného finále ji dotáhlo Psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR. Poděkování patří týmu mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC z. s. p. o.
Jaká je cena aplikace? Aplikace s operačním systémem pro Android je zdarma, volně ke stažení na Google Play pod názvem První psychická pomoc.
Jsou nějaká omezení v této aplikaci? Uživatel nepotřebuje zvláštní dovednosti a znalosti při užívání aplikace. Výhodou je absolvování kurzů první psychické pomoci, psychosociální krizové pomoci nebo krizové intervence.

 

Jak zvládat traumatizující mediální zprávyilustrovaný průvodce v angličtině
ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

 

Stanovisko  EFPA vzhledem ke konfliktu na Ukrajině
EFPA  žádá národní psychologické asociace, aby zveřejnily stanovisko a iniciovaly jakékoli akce, které by přispěly k mírovému řešení konfliktu a zmírnění zátěže dotčených osob. EFPA proto:

1) Vyjadřuje znepokojení nad vývojem na Ukrajině.
2) Vyzývá členské asociace k podpoře kolegů psychologů na Ukrajině a v dalších zemích dotčených současným konfliktem.
3) Doporučuje psychologům, aby se nezapojovali do propagandy a psychologické války v souvislosti se současným konfliktem.
4) Žádá věnovat pozornost dopadům na duševní zdraví, které se objevují u lidí na Ukrajině a v dalších zemích v regionu.
5) Upozorňuje na nebezpečí nacionalismu v souvislosti s dalším vývojem konfliktu a důraz klade na sdílení společných hodnot a zájmů, před těmi, které rozdělují.
6) Vyzývá psychology se zkušenostmi v oblasti řešení konfliktů ve válce a míru, aby přispěli ke snížení napětí a k podpoře míru.
7) Vyzývá všechny strany, aby pokračovaly ve zmírnění konfliktu pomocí vyjednávání.

jménem výkonné rady EFPA
Prof. dr. Robert A. Roe
President of EFPA