Odkazy

Psychologické společnosti

 

Psychologické služby bezpečnostních sborů

 

Vzdělávání, léčba a prevence traumatu

  • Rafael Institut – společenství pro léčbu a prevenci psychického traumatu
  • Rafae – spolek pro osvětu, poradenství, supervizi a spolupráci v oblasti krizí a neštěstí
  • Psychosociální intervenční tým ČR – společenství, které všímavostí / vnímavostí, uznáním, přijetím, důvěrou, vírou a propojováním povzbuzuje vzájemnost a naději v neštěstí
  • Dlouhá cesta – spolek pro pomoc rodičům a dalším členům rodiny po úmrtí dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny

 

Další spolupracující organizace

  • Psychosomatická klinika – interdisciplinární tým, který se skládá z kvalifikovaných specialistů se zkušenostmi v psychosomatice, psychoterapii, psychiatrii, psychologii i somatických oborech