Přeskočit na obsah

Mezinárodní spolupráce

Evropské projekty

NMFRDisaster: Identifikace potřeb poskytovatelů zdravotnické první pomoci při katastrofách
Projekt se zabýval mapováním oblasti potřeb poskytovatelů první pomoci v situaci katastrof a hledáním cest pro další výzkum a vývoj. Výstup projektu je využitelný nejen pro zdravotnické záchranáře, ale i pro další základní složky IZS (HZS, PČR), akademickou oblast, neziskové organizace a další.


EUTOPA – IP: Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny
– Implementace
Projekt  EUTOPA-IP navazuje na předchozí projekt EUTOPA, jedná se o praktickou aplikaci výstupů předchozího projektu.  Manuály intervencí zaměřených na specifické skupiny na www.mvcr.cz/clanek/projekt-eu-eutopa-ip-evropska-voditka-psychosocialni-nasledne-pece-zamerene-na-cilove-skupiny-implementace.aspx
Anglicky na www.mvcr.cz/mvcren/article/european-guidelines-for-psychosocial-support-for-uniformed-workers-dissemination-in-the-czech-republic.aspx

EUNAD – Implementace: Lidé s psychickým postižením při katastrofách. (.doc, 29 KB)
V souvislosti s tímto projektem vzniklo video (česky, s anglickými titulkami) „Working with Victims with Special Communication Needs“ dostupné na www.youtube.com/watch?v=2obE09xs8dU&t=10s

Video Policie ČR k tématu EUNAD IP (.pdf, 800KB)
Jak integrovat psychosociální podporu občanů s disabilitou do krizového řízení (.pdf, 503 KB)

EUNAD: Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof
Cílem projektu je zlepšit postupy a komunikaci zasahujících policistů, hasičů, zdravotníků a psychosociálních pracovníků při práci s lidmi s postižením zraku či sluchu v nouzových situacích a při katastrofách. Základní informace o projektu na www.mvcr.cz/clanek/zakladni-informace-o-projektu-eunad.aspx. Anglicky na www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=21799196&docType=ART
Oficiální webové stránky projektu: eunad-info.eu/

Výstup z projektu EUNAD: Asistence lidem s disabilitou při katastrofách (.pdf, 4.3 MB)- doporučení a pokyny pro lepší připravenost, znalost potřeb a reakcí osob s disabilitou a následnou péčí


Psychosociální intervence po katastrofách
Nizozemská vodítka (.pdf, 288 KB)

Annual Report 2013-2015 SC Crisis and Disaster Psychology(.odt, 1,2 MB)

Translate »