Přeskočit na obsah

Trendy psychologie krizí, katastrof a traumatu

191. Klinicko-psychologický den na téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
14.5.2018
, Lékařský dům, Praha 2, program(.pdf)
Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu(.pdf): Štěpán Vymětal
Zpráva o projektu EUNAD(.pdf): Hedvika Boukalová
Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku ze září 2017(.pdf): Tomáš Adámek
Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním(.pdf): Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková

Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí, katastrof a traumatu 2017 spojený s volbou vedoucího sekce
14.11.2017, Akademie věd v Praze, program(.pdf)

Sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
20.10.2017, Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Praha – Letná, Nad Štolou 3
Program(.pdf), více o sympoziu na www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-setkani-psychologu-krizi-a-katastrof-v-praze.aspx

Seminář: Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof 
24.10.2016, 10:00 – 14:00 hodinMinisterstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
Program(.pdf)
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci 12/2015(.pdf) – M. Wolf Čapková
Psychologické aspekty radikalizace(.pdf) – Š. Vymětal

Translate »