Přeskočit na obsah

Trendy psychologie krizí, katastrof a traumatu

191. Klinicko-psychologický den na téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
14.5.2018
, Lékařský dům, Praha 2, program(.pdf, 33 KB)
Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu(.pdf, 72 KB ): Štěpán Vymětal
Zpráva o projektu EUNAD(.pdf, 401 KB): Hedvika Boukalová
Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku ze září 2017(.pdf, 1 MB): Tomáš Adámek
Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním(.pdf, 5 MB ): Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková

Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí, katastrof a traumatu 2017 spojený s volbou vedoucího sekce
14.11.2017, Akademie věd v Praze, program(.pdf, 37 KB)

Sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
20.10.2017, Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Praha – Letná, Nad Štolou 3
Program(.pdf, 233 KB), více o sympoziu na www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-setkani-psychologu-krizi-a-katastrof-v-praze.aspx

Seminář: Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof 
24.10.2016, 10:00 – 14:00 hodinMinisterstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
Program(.pdf, 46 KB)
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci 12/2015(.pdf, 277 KB) – M. Wolf Čapková
Psychologické aspekty radikalizace(.pdf, 722 KB) – Š. Vymětal

Translate »