Přeskočit na obsah

Pro média

Pro média

    Informace pro novináře CZ (ENG) na www.mvcr.cz/clanek/prirucky-a-metodicke-pomucky.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D Informační materiály a doporučená literatura (ENG): závěrečné zprávy z výzkumů, doporučená literatura týkající se psychologie mimořádných událostí na www.mvcr.cz/clanek/informacni-materialy-a-doporucena-literatura-v-anglickem-jazyce.aspx

    Translate »