Přeskočit na obsah

Akce

 

Plán na rok 2023:

25. 10. 2023  – „Pomáhající na hraně – Etické aspekty psychosociální krizové práce“

Seminář Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu.
Datum: 25. 10. 2023
Čas: 10:00 – 12:00
Místo: Kloknerova 26, Praha 414, budova MV – Generálního ředitelství HZS ČR
Přihlášky přes https://forms.gle/PvNUAUUtvY87wb2b6

Můžeme se při poskytování podpory druhému sami dostat na hranu našich hodnot a morálních přesvědčení? Jak se s takovou prací vypořádat? Pojďme toto téma prodiskutovat jak v teorii, tak v praxi například v práci s vinou, s vlastními limity nebo s respektováním přání druhého a to jak u dětské tak dospělé populace.

Beseda s úvodní přednáškou Dominiky Drahovzalové a hosty:

  • kpt. Mgr. Dominika Drahovzalová, MV-Generální ředitelštví Hasičského záchranného sboru ČR: „Šíře morální zodpovědnosti v pomáhání“
  • Karolína Balcarová, Mgr. Lucie Zelenková, DiS., Linka Bezpečí: „Zachránit, nebo respektovat, že klient zachránit nechce?“
  • PhDr. Václav Jiřička, Ph.D., Generální ředitelství Vězeňské služby ČR: „Zaslouží si pachatel stejnou psychologickou péči jako oběť?“

Videozáznam z konference bude dostupný na youtube ČMPS


Proběhlo:

23.4.2021 – Webinář Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu 

Krize spojená s pandemií ovlivňuje nejen zasažené osoby a běžnou populaci, ale také ty, kteří krizi řeší. Lidé pracující v pomáhajících profesích jsou také zasažení globální situací. Jaké to je, když musím zachovat sílu, abych mohl/a pomáhat ostatním? Tato otázka byla obsahem webináře.


18.-23.7.2021 – 32. mezinárodní psychologický kongres, Praha


Vernisáž mezinárodní výstavy „Tváře Evropy“
Vernisáž proběhla 11.1.2021 online přenosem na serveru Youtube: https://youtu.be/bPEc0e-sU7M z Muzea Policie.
Výstava přibližuje portréty a příběhy žen vězněných v koncentračním táboře Ravensbrück, je kombinována s videospoty, které připravili dokumentaristé GŘ HZS, podklady, které dodal Památník Ravensbrück , sděleními historiků, audiozáznamem, fyzickými artefakty apod. Je zde rovněž souvislost s pandemií, kdy v historii lze najít faktory odolnosti jednotlivců a společnosti, které nám může být inspirací i v současné době.


e-Sympozium psychologie krizí, katastrof a traumatu
9.10.2020, online, organizátor Kyperská psychologická asociace ve spolupráci s SC EFPA a Kyperskou univerzitou
Oznámení (pdf, 178kB): Announcement Nicosia eSymposium on Crisis Disaster and Trauma (2)


Psychologické dny 2020
17.9.2020, online, program: http://www.psychologickedny.info/p/program.html
Videopříspěvek https://youtu.be/e-dZNcXnFpc (YouTube HZS Ústeckého kraje)


Kazuistický seminář
24.1.2020, Akademie věd  v Praze. Akce byla pořádána pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.


Sympozium psychologie katastrof a pracovní jednání
Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA
27.-28.9.2019, Palermo, Itálie, zprávu ze setkání pořídil Štěpán Vymětal.


Seminář Představení systému Psychologické služby HZS ČR se zaměřením na poskytování první psychické pomoci
10. 4. 2019, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha. Akce byla pořádána pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.


191. Klinicko-psychologický den na téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
14.5.2018
, Lékařský dům, Praha 2, program: zde
Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu: Štěpán Vymětal
Zpráva o projektu EUNAD: Hedvika Boukalová
Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku (září 2017): Tomáš Adámek
Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním: Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková

Foto: 191. KPD v Praze-publikum, autorka: J. Majzlíková

Foto: 191. KPD v Praze-Jan Srnec 90 let, autorka: J. Majzlíková


Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí, katastrof a traumatu 2017 spojený s volbou vedoucího sekce
14.11.2017, Akademie věd v Praze, program: zde


Konference PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje s názvem VÍME O SOBĚ 2017 s křestem Metodiky Zvládání prevence mimořádných událostí v neziskových organizacích
1.11.2017, sál Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem


Sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
20.10.2017, Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Praha – Letná, Nad Štolou 3
Program: zde, o sympoziu


XIV. jednání pracovní skupiny sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
10. 3. 2017, Integrované bezpečnostní centrum, Ostrava
Téma: exkurze v IBC, informace o krizové pomoci z krajů, příprava semináře a voleb

Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv pracovní skupiny Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv pracovní skupiny
Foto: Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, archiv sekce


Zapalme svíčku dne 11. prosince 2016, spolek Dlouhá cesta pořádá tuto akci na různých místech v České republice. Konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Akce se uskutečnila například v Praze, v Brně, ve Zlíně, v Jihlavě, v Plzni nebo v Děčíně. Podrobné informace o místech konání jsou postupně doplňovány na webu Dlouhé cesty. I vy se můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou rodinou a přáteli.

Foto: Husův sbor, 11.12.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Husův sbor v Děčíně, 11.12.2016, autorka: J. Majzlíková


Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof (seminář pořádaný pod záštitou ČMPS)
24. 10. 2016, 10:00 – 14:00 hodin, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
Program: zde
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (12/2015) – M. Wolf Čapková
Psychologické aspekty radikalizace – Š. Vymětal

Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková


XII. jednání sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
20. 6. 2016, Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Téma: První psychická pomoc, příprava semináře (informace viz výše)

Psychologie-krizi-katastrof-traumatu-20-6-2016
Foto: archiv sekce


14. Evropský psychologický kongres a schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
7.-10.7.2015, Miláno
Zápis Kongres Miláno 7-2015 pořídil PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.


Konference Zahrnutí lidí s disabilitou do krizové připravenosti a reakce na katastrofy (Conference on Including People with Disabilities in Disaster Preparedness and Response)
4.-5. 12. 2014, Bruselu, Belgie, zápis: Konference Brusel 2014


Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
Ve dnech 24.-25. 10. 2014 proběhlo jednání v Budapešti.
Zápis: Budapest Minutes 2014


Jednání pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
16. září 2014, vize-mise pracovní skupiny


Jednání v rámci projektu OPSIC
11. 9. 2014, Záhřeb, Chorvatsko, expertní setkání v rámci evropského projektu OPSIC (Operationalising Psychosocial Support in Crisis). Zápis z jednání: Minutes OPSIC


Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze
Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
Zápis z jednání: Minutes meeting Prague 2014
Všechny prezentace z akce (a také fotografie): http://www.mvcr.cz/clanek/symposium-sc-efpa.aspx


Translate »