Přeskočit na obsah

Akce

Plán na rok 2024:


Pořádáno Sekcí pro psychologii krizí, katastrof a traumatu:

25.10.2023  – „Pomáhající na hraně – Etické aspekty psychosociální krizové práce“

Můžeme se při poskytování podpory druhému sami dostat na hranu našich hodnot a morálních přesvědčení? Jak se s takovou prací vypořádat? Toto téma jsme diskutovali jak v teorii, tak v praxi. Příspěvky se zabývaly otázkami:
Jaká je šíře zodpovědnosti v pomáhání?
Zachránit, nebo respektovat, že klient zachránit nechce?
Zaslouží si pachatel stejnou psychologickou péči jako oběť?

Videozáznam z konference dostupný na www.youtube.com/watch?v=ug_SxHCtMvU


23.4.2021 – Webinář Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu 

Krize spojená s pandemií ovlivňuje nejen zasažené osoby a běžnou populaci, ale také ty, kteří krizi řeší. Lidé pracující v pomáhajících profesích jsou také zasažení globální situací. Jaké to je, když musím zachovat sílu, abych mohl/a pomáhat ostatním? Tato otázka byla obsahem webináře.


18.-23.7.2021 – 32. mezinárodní psychologický kongres, Praha
Program dostupný na www.icp2020.com.


Kazuistický seminář
24.1.2020, Akademie věd  v Praze. Akce byla pořádána pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti.


191. Klinicko-psychologický den na téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
14.5.2018
, Lékařský dům, Praha 2, program(.pdf)
Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu(.pdf): Štěpán Vymětal
Zpráva o projektu EUNAD(.pdf): Hedvika Boukalová
Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku ze září 2017(.pdf): Tomáš Adámek
Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním(.pdf): Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková


Seminář Aktuální trendy v psychologii krizí, katastrof a traumatu 2017 spojený s volbou vedoucího sekce
14.11.2017, Akademie věd v Praze, program(.pdf)


Sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
20.10.2017, Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Praha – Letná, Nad Štolou 3
Program(.pdf), více o sympoziu na www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-setkani-psychologu-krizi-a-katastrof-v-praze.aspx


Seminář: Aktuální trendy v psychologii krizí a katastrof 
24.10.2016, 10:00 – 14:00 hodin, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
Program(.pdf)
Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci 12/2015(.pdf) – M. Wolf Čapková
Psychologické aspekty radikalizace(.pdf) – Š. Vymětal

Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková
Foto: Přednášející kpt. Mgr. M. W. Čapková, 24.10.2016, autorka: J. Majzlíková


Jednání pracovní skupiny Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu
16.9.2014, vize-mise(.pdf) pracovní skupiny


Proběhlo:

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze
Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
Zápis z jednání: Minutes meeting Prague 2014(.odt)
Všechny prezentace z akce (a také fotografie) na www.mvcr.cz/clanek/symposium-sc-efpa.aspx


Videopříspěvek pro Psychologické dny 2020
17.9.2020, online, program na www.psychologickedny.info/p/program.html
Videopříspěvek dostupný na www.youtu.be/e-dZNcXnFpc

Translate »