Vodítka

Psychosociální pomoc obecně

Deklarace psychosociálních práv byla přijata v květnu 2009 na kongresu Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof (WADEM).

Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek byly vydány pracovní skupinou pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce při MV-GŘ HZS ČR v prosinci 2010.

 

Katastrofy, neštěstí a pandemie

Povodně: Psychosociální aspekty povodní v ČR v roce 2009 a 2010

Dopravní nehody: Výzkum a analýzy hromadných dopravních nehod

Pandemie chřipky: Informace pro zasahující profesionály

Mimořádné události s chemickými, biologickými, radiačními či nukleárními aspekty (CBRN): v německém a anglickém jazyce Psychosociální krizový management CBRN

 

Informace pro novináře: v českém i anglickém jazyce zde.

 

Informační materiály a doporučená literatura v anglickém jazyce: závěrečné zprávy z výzkumů, doporučená literatura týkající se psychologie mimořádných událostí zde.


Z tisku:

Adámek, T. (2017). Spolupráce při nehodě autobusu s dětmi. Časopis 112, č. 4, str. 4. zde
Dittrichová, Z. (2014): 10 let Psychologické služby HZS ČR. Časopis 112, č. 1, str. 18-19. zde
Dittrichová, Z. (2015). Druhý kurz pro ukrajinské psychology. Časopis 112, č. 7. str. 22.