Přeskočit na obsah

Střelba v Praze

Za Sekci pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS vyjadřujeme soustrast a účast zasaženým lidem mimořádnou událostí střelby v Praze.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, po útoku na místě působily desítky psychologů, a další krizoví interventi policie a hasičů poskytují psychosociální krizovou pomoc (PSP) v akutní fázi neštěstí. Koordinaci PSP zajišťuje Psychologická služba Policie ČR. Spolupracujeme s dalšími partnery. Děkujeme za všechny nabídky pomoci, síly je potřeba rozložit v čase a plánovat podporu pro střednědobou a dlouhodobou fázi, kdy budou další kolegyně a kolegové potřeba. Jsme s Vámi v kontaktu.

S úctou a poděkováním za spolupráci Jana Majzlíková, Martina Wolf Čapková, Štěpán Vymětal, Simona Hoskovcová Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu; Českomoravská psychologická společnost

Asistenční centrum pomoci:

www.nudz.cz  – Národní ústav duševního zdraví a Duševní zdraví www.opatruj.se  – centrálníi web pro psychosociální krizové informace a kontakty, virtuální část Asistenčního centra pomoci

Krizová linka Policie ČR – Střelba v Praze – Tel: 974 823 158 – pražská policie spustila krizovou linku s názvem Střelba v Praze, která je určena pro širokou veřejnost. V případě dotazů týkajících se tragické události se zde mohou občané obracet na zástupce složek IZS. Na krizové lince jsou k dispozici zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Zdravotnického záchranného systému, Červeného kříže, Systému psychosociální intervenční služby, Odboru bezpečnosti a Centra sociálních služeb hl. m. Prahy. Ministerstvo vnitra ČR

Translate »