Přeskočit na obsah

Psycholog v krizích, katastrofách a traumatech

Majzlíková, J., a Havrdová, Z. (2020). Příspěvek ke strategiím zavádění supervize do nového prostředí. Fórum sociální práce, 2020, č. 1, str. 9-23. (pdf, 666kB)

25.10.2023  – „Pomáhající na hraně – Etické aspekty psychosociální krizové práce“

Můžeme se při poskytování podpory druhému sami dostat na hranu našich hodnot a morálních přesvědčení? Jak se s takovou prací vypořádat? Toto téma jsme diskutovali jak v teorii, tak v praxi. Příspěvky se zabývaly otázkami:
Jaká je šíře zodpovědnosti v pomáhání?
Zachránit, nebo respektovat, že klient zachránit nechce?
Zaslouží si pachatel stejnou psychologickou péči jako oběť?

Videozáznam z konference dostupný na www.youtube.com/watch?v=ug_SxHCtMvU

Translate »