Přeskočit na obsah

Odkazy na podpůrné webové stránky

ADRESÁŘ POMOCI (telefonní linky, on-line)

 www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx

Hasičský záchranný sbor ČR

Policie ČR

OPATRUJ.SE www.opatruj.se

  • Webové stránky s informacemi, jak pečovat o své duševní zdraví. Jsou zde i screeningové testové metody pro veřejnost. Web vyvinuli odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.

Národní ústav duševního zdraví www.nudz.cz 

  • Webové stránky zaměřené ne jen na činnost NUDZ, ale také sdílení výzkumných zjištění z oblasti psychologie a dalších podpůrných materiálů. Prostor stránek byl využit jako asistenční centrum pomoci při řešení událostí spojených se střelbou na FFUK v roce 2023.
Translate »