Přeskočit na obsah

Národní spolupráce

Psychologické společnosti

Psychologické služby bezpečnostních sborů

Vzdělávání, léčba a prevence traumatu

  • Rafael Institut – společenství pro léčbu a prevenci psychického traumatu
  • Rafae – spolek pro osvětu, poradenství, supervizi a spolupráci v oblasti krizí a neštěstí
  • Psychosociální intervenční tým ČR – společenství, které všímavostí / vnímavostí, uznáním, přijetím, důvěrou, vírou a propojováním povzbuzuje vzájemnost a naději v neštěstí
  • Dlouhá cesta – spolek pro pomoc rodičům a dalším členům rodiny po úmrtí dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny

Další spolupracující organizace

  • Psychosomatická klinika – interdisciplinární tým, který se skládá z kvalifikovaných specialistů se zkušenostmi v psychosomatice, psychoterapii, psychiatrii, psychologii i somatických oborech
  • Národní ústav duševního zdraví – NUDZ vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015. Zabývá se výzkumem neurobiologických mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod.
Translate »