Přeskočit na obsah

Mobilní aplikace První psychická pomoc

Co je to? Volně dostupná softwarová aplikace určená pro chytré telefony, tablety a další zařízení (verze pro Android, iOS), která obsahuje základní vodítka pro poskytování první psychické pomoci. Je to pomůcka s možnostmi pomoci lidem v těžkých životních situacích.
Co je první psychická pomoc? Je to základní pomoc v tíživých situacích, např. v neštěstí, během katastrof apod. První psychickou pomocí se rozumí soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu tak, aby se situace pro zasaženého člověka již nezhoršovala. Zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.
Co je obsahem aplikace? Jak lidé v různém věku reagují na stres, o jejich stresových reakcích a obranných mechanismech. Jaké jsou kroky první psychické pomoci v různých situacích a v kontaktu s lidmi, kteří komunikují s ohledem na své znevýhodnění v dané situaci (např. zdravotní znevýhodnění, kulturní odlišnosti apod.). Doporučení, jak se záchranáři mohou sami o sebe postarat po náročném zásahu v terénu. Kontakty na navazující odborné služby a informační weby (např. krizová centra, občanské poradny, telefonické krizové linky apod.).
Komu je aplikace určená? Příslušníkům bezpečnostních sborů (zejména hasičům, policistům a zdravotníkům), pracovníkům humanitárních organizací, spolupracujícím nestátním neziskovým organizacím, a všem, kdo mají zájem pomáhat druhým a hledají způsob, jak na to.
Z čeho aplikace vychází? Aplikace navazuje na vzdělávání, které absolvují příslušníci bezpečnostních sborů a další zájemci z řad nestátních neziskových organizací, státní správy a samosprávy a dalších organizací, kteří se podílejí na poskytování psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Rámcově vychází aplikace z odborných příprav s názvem První psychická pomoc I a II, které vytvořila Psychologická služba Hasičského záchranného sboru ČR.
Kdo aplikaci vytvořil? S myšlenkou přišel David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, na aplikaci pak pracovala Pracovní skupina Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti (viz Kontakty) ve spolupráci s dalšími psychology Hasičského záchranného sboru ČR a do zdárného finále ji dotáhlo Psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR. Poděkování patří týmu mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC z. s. p. o.
Jaká je cena aplikace? Aplikace s operačním systémem pro Android a iOS je zdarma, volně ke stažení na Google Play pod názvem První psychická pomoc.
Jsou nějaká omezení v této aplikaci? Uživatel nepotřebuje zvláštní dovednosti a znalosti při užívání aplikace. Výhodou je absolvování kurzů první psychické pomoci, psychosociální krizové pomoci nebo krizové intervence.

Translate »