Přeskočit na obsah

Mezinárodní spolupráce

Evropské projekty

NMFRDisaster: Identifikace potřeb poskytovatelů zdravotnické první pomoci při katastrofách
Projekt se zabýval mapováním oblasti potřeb poskytovatelů první pomoci v situaci katastrof a hledáním cest pro další výzkum a vývoj. Výstup projektu je využitelný nejen pro zdravotnické záchranáře, ale i pro další základní složky IZS (HZS, PČR), akademickou oblast, neziskové organizace a další.


EUTOPA – IP: Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny
– Implementace
Projekt  EUTOPA-IP navazuje na předchozí projekt EUTOPA, jedná se o praktickou aplikaci výstupů předchozího projektu.  Manuály intervencí zaměřených na specifické skupiny.

Psychosociální pomoc příslušníkům uniformovaných složek po katastrofách ENG

EUNAD – Implementace: Lidé s psychickým postižením při katastrofách.
V souvislosti s tímto projektem vzniklo video (česky, s anglickými titulkami): Working with Victims with Special Communication Needs

Video Policie ČR k tématu EUNAD IP
Jak integrovat psychosociální podporu občanů s disabilitou do krizového řízení

EUNAD: Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof
Cílem projektu je zlepšit postupy a komunikaci zasahujících policistů, hasičů, zdravotníků a psychosociálních pracovníků při práci s lidmi s postižením zraku či sluchu v nouzových situacích a při katastrofách. CZ ENG

Výstup z projektu EUNAD: Asistence lidem s disabilitou při katastrofách – doporučení a pokyny pro lepší připravenost, znalost potřeb a reakcí osob s disabilitou a následnou péčí


Psychosociální intervence po katastrofách
Nizozemská vodítka.pdf

Annual Report 2013-2015 SC Crisis and Disaster Psychology

Translate »