Přeskočit na obsah

Cíle a poslání

Odborná sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS si stanovila následující cíle:

  1. rozvoj oboru v tematikách: psychologie hromadných neštěstí, uniformované složky při neštěstí, psychologie terorizmu, psychologie v krizovém řízení, psychologické aspekty chemických, biologických, radiačních a nukleárních hrozeb, krizová komunikace, děti a další zranitelné skupiny při katastrofách apod.;
  2. sběr a výměna poznatků v oboru: centrální bod pro informace z oblasti výzkumu, nejlepší praxe a vodítek pro praxi;
  3. partner pro mezinárodní spolupráci za ČR v daném oboru (v teoretické i aplikační rovině);
  4. propojení českých a zahraničních trendů a aktivit;
  5. přenos informací odborníkům v ČR: odborné akce, konference, specifické vzdělávání a tréninky;
  6. osvěta směrem k veřejnosti.

Uvítáme spolupráci s kolegy, kteří se uváděnými tématy zabývají a mají zájem o další rozvoj tohoto oboru aplikované psychologie.

Translate »