Přeskočit na obsah

Kontakty

 Kontakt: psychologieprokrize (zavináč) seznam.cz

kpt_Mgr_Majzlíková6

kpt. Mgr. et Mgr. Jana Majzlíková
Psycholožka a supervizorka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí, koordinátorka Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Od r. 2006 pracuje na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Koordinuje projekt Zapalme svíčku v Děčíně při Světovém dni památky zesnulých dětí (Dlouhá cesta, z. s.). Externě spolupracuje s Terénním krizovým týmem při Spirále, Ústecký kraj, z. s. Dříve pracovala v oblasti drogových služeb. Členka: předsedkyně Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, členka Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje, města Děčín a Litoměřicka, držitelka Evropského certifikátu EuroPsy pro psychologii, členka Asociace supervizorů v pomáhajích profesích.

Kontakty: psychologické pracoviště Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem; telefon: +420 950 430 160; email: jana.majzlikova(zavináč)hzscr.cz

plk. Mgr. Martina Wolf Čapková
Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a na krizovou intervenci. Od roku 2008 působí jako psycholog u HZS ČR. Od druhé poloviny roku 2019 vykonává pozici vedoucího psychologa a metodika na MV-generálním ředitelství HZS ČR. V roce 2018 započala výcvik v metodě Somatic Experiencing (somatické prožívání), která je považována za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu. Členka: místopředsedkyně Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, členka výboru Asociace psychologů bezpečnostních sborů.

Kontakty: psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, telefon: +420 950 819 808; email: martina.capkova(zavináč)hzscr.cz

Štěpán Vymětal

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Zaměstnán na psychologickém pracovišti  Ministerstva vnitra od r. 2001. Přednáší předmět „Psychologie krizí a katastrof“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Připravuje krizové interventy v různých profesích (policisté, pracovníci v letectví, diplomaté). Podílí se na řešení mezinárodních projektů s tématikou psychologie mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (NMFRDisaster, TENTS, EUTOPA-IP, CBRN and PSS, EUNAD). Soudní znalec se zaměřením mj. na psychologii krizí, katastrof a traumatu. Člen: prezídia Asociace forenzních psychologů, Etické komise Českomoravské psychologické společnosti (do září 2015) a Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA.

Kontakty: oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení, odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7; telefon: +420 974 832 385; email: stepan.vymetal(zavináč)mvcr.cz

Zuzana Dittrichová

kpt. PhDr. Zuzana Dittrichová
Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí, krizovou intervenci a terapii traumatu. Mezi lety 2010 až polovinou roku 2019 pracovala jako vedoucí psycholog a metodik na Ministerstvu vnitra-generálním ředitelství HZS ČR, předtím působila jako psycholog HZS Středočeského kraje a v oblasti vězeňství. Po čtyřletém pobytu v zahraničí nyní opět pracuje na MV-GŘ HZS ČR. Spolupracovala s řešiteli mezinárodních projektů se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (BeSeCu, OPSIC, EUTOPA, EUTOPA-IP, EUNAD, EUNAD-IP). Členka: Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, tajemnice představenstva Asociace psychologů bezpečnostních sborů, členka Českého institutu biosyntézy (Terapeuti ČIB), spolupracující terapeut Sociální kliniky.

Kontakty: psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, telefon: +420 950 819 810; email: zuzana.dittrichova(zavináč)hzscr.cz

Lukáš Humpl

PhDr. Lukáš Humpl
Klinický psycholog se zaměřením na psychologii krizí a mimořádných událostí. Ve zdravotnictví pracoval jako záchranář a operátor tísňových linek záchranné služby, psycholog ve Slezské nemocnici v Opavě. Od roku 2005 klinický psycholog Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a mluvčí organizace, garant a odborný garant Systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS). Podílí se na přípravě zdravotnických interventů a peerů, jejich zavádění do praxe v resortu, externě spolupracuje s Národním centrem ošetřovatelství, Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého. Člen: Asociace klinických psychologů.

Kontakty: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, telefon: +420 553 777 706, email: lukas.humpl(zavináč)zzsmsk.cz

Simona Hoskovcova

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.
Psycholožka se zaměřením na vývoj psychické odolnosti, sociální a vývojovou psychologii. V době svého působení (2005 -2013) na katedře psychologie FFUK vyučovala předmět Psychosociální intervence a napsala k němu učebnici (2009). Podílela se na řešení mezinárodních projektů s tématikou psychologie mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (EUTOPA, EUTOPA-IP, EUNAD, EUNAD-IP). Je publikačně aktivní a překládá diagnostické metody z německého jazyka. V současné době je vedoucí skupiny krizové intervence na policejním prezídiu Policie ČR.

Kontakty: Policejní prezídium Policie ČR, Strojnická 27, Praha 7, e-mail: simona.hoskovcova(zavináč)pcr.cz

Mgr. Zuzana Hrušková
Psychoterapeutka zaměřená na rodinnou terapii, párovou terapii a individuální terapii dospělých se vztahovými a psychosomatickými potížemi. Pracuje na Psychosomatické klinice a v soukromé praxi v Praze. Má dlouholetou zkušenost s krizově intervenční a terapeutickou prací s rodinami, v nichž zemřelo dítě/potomek jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv věku. Několik let vyučovala v kurzech tuto tématiku pro pomáhající z řad IZS a  zdravotnictví. Je členkou SOFT, národní společnosti rodinných a systemických terapeutů a ČAP – České asociace pro psychoterapii. 

Kontakty: e-mail: terapie.hruskova@seznam.cz, Tel.: 605 46 14 94

Mgr. Aneta Haramijová
Psycholožka zabývající se psychoterapií, krizovou intervencí a lektorskou činností v oblasti zvládání krize, stresu a zpracování traumatické události. Od r. 2014 pracovala jako vedoucí krizové intervence na Policejním prezidiu Policie ČR, podílela se mmj. na rozvoji systému krizové intervence určené obětem trestných činů a mimořádných událostí a systému peer supportu mezi policisty. V současnosti pracuje jako psychoterapeutka.

Kontakty: e-mail: aneta.haramijova(zavináč)gmail.com

kpt. Mgr. Dominika Drahovzalová, Ph.D.
Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a na krizovou intervenci. Od roku 2019 působí jako psycholog u HZS ČR. Zároveň má pracovní zkušenosti na Lince bezpečí a pracuje jako psycholog v azylovém domě Armády spásy. Je proškolena v Somatickém koučování akreditovaném ICF a od roku 2022 je frekventantkou terapeutického výcviku ČSPAP. Členka: Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, Asociace psychologů bezpečnostních sborů a České společnosti pro psychoanalitickou psychoterapii..

Kontakty: psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, telefon: +420 950 819 807; email: dominika.drahovzalová(zavináč)hzscr.cz

Translate »