Přeskočit na obsah

Kontakty

 Kontakt: psychologieprokrize (zavináč) seznam.cz

kpt_Mgr_Majzlíková6

kpt. Mgr. et Mgr. Jana Majzlíková
Psycholožka a supervizorka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí, koordinátorka Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Od r. 2006 pracuje na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Koordinuje projekt Zapalme svíčku v Děčíně při Světovém dni památky zesnulých dětí (Dlouhá cesta, z. s.). Externě spolupracuje s Terénním krizovým týmem při Spirále, Ústecký kraj, z. s. Dříve pracovala v oblasti drogových služeb. Členka: předsedkyně Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, členka Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje, města Děčín a Litoměřicka, držitelka Evropského certifikátu EuroPsy pro psychologii, členka Asociace supervizorů v pomáhajích profesích.

Kontakty: psychologické pracoviště Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem; telefon: +420 950 430 160; email: jana.majzlikova(zavináč)ulk.izscr.cz

plk. Mgr. Martina Wolf Čapková
Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a na krizovou intervenci. Od roku 2008 působí jako psycholog u HZS ČR. Od druhé poloviny roku 2019 vykonává pozici vedoucího psychologa a metodika na MV-generálním ředitelství HZS ČR. V roce 2018 započala výcvik v metodě Somatic Experiencing (somatické prožívání), která je považována za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu. Členka: místopředsedkyně Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti, členka výboru Asociace psychologů bezpečnostních sborů.

Kontakty: psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, telefon: +420 950 819 808; email: martina.capkova(zavináč)grh.izscr.cz

Štěpán Vymětal

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Zaměstnán na psychologickém pracovišti  Ministerstva vnitra od r. 2001. Přednáší předmět „Psychologie krizí a katastrof“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Připravuje krizové interventy v různých profesích (policisté, pracovníci v letectví, diplomaté). Podílí se na řešení mezinárodních projektů s tématikou psychologie mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (NMFRDisaster, TENTS, EUTOPA-IP, CBRN and PSS, EUNAD). Soudní znalec se zaměřením mj. na psychologii krizí, katastrof a traumatu. Člen: prezídia Asociace forenzních psychologů, Etické komise Českomoravské psychologické společnosti (do září 2015) a Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA.

Kontakty: oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení, odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7; telefon: +420 974 832 385; email: stepan.vymetal(zavináč)mvcr.cz

Zuzana Dittrichová

PhDr. Zuzana Dittrichová
Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí, se zájmem o krizovou intervenci a terapii traumatu. Mezi lety 2010 až polovinou roku 2019 pracovala jako vedoucí psycholog a metodik na Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství HZS ČR, předtím působila jako psycholog HZS Středočeského kraje a v oblasti vězeňství. Spolupracovala s řešiteli mezinárodních projektů se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (BeSeCu, OPSIC, EUTOPA, EUTOPA-IP, EUNAD, EUNAD-IP). Členka Asociace psychologů bezpečnostních sborů a Českého institutu biosyntézy.

Kontakty: email: zuzana.dittrichova(zavináč)seznam.cz

Lukáš Humpl

PhDr. Lukáš Humpl
Klinický psycholog se zaměřením na psychologii krizí a mimořádných událostí. Ve zdravotnictví pracoval jako záchranář a operátor tísňových linek záchranné služby, psycholog ve Slezské nemocnici v Opavě. Od roku 2005 klinický psycholog Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a mluvčí organizace, garant Systému psychosociální intervenční služby ČR. Podílí se na přípravě interventů a jejich zavádění do praxe v resortu zdravotnictví, externě spolupracuje s Národním centrem ošetřovatelství, Slezskou a Ostravskou univerzitou. Člen: Asociace klinických psychologů.

Kontakty: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, telefon: +420 553 777 706, email: lukas.humpl(zavináč)zzsmsk.cz

PhDr. Hedvika Boukalová, PhD.
Psycholožka se zaměřením na sociální a forenzní psychologii. Od roku 2005 pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podílí se na řešení mezinárodních projektů s tématikou psychologie mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (EUTOPA-IP, EUNAD). Je řešitelkou dalších projektů, např. výzkumného projektu z oblasti forenzní psychologie podporovaném Grantovou agenturou ČR. Pracuje jako dobrovolný poradce v Bílém kruhu bezpečí s obětmi trestných činů a jejich blízkými. Pracovala také jako poradenský psycholog a terapeut v Centru drogové prevence a krizové pomoci na Kladně. Členka: prezídia Asociace forenzních psychologů, výboru České kriminologické společnosti a Etické komise Českomoravské psychologické společnosti.

Kontakty: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1; telefon: +420 221 619 675; e-mail: hedvika.boukalova(zavináč)ff.cuni.cz

Simona Hoskovcova

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.
Psycholožka se zaměřením na vývoj psychické odolnosti, sociální a vývojovou psychologii. V době svého působení (2005 -2013) na katedře psychologie FFUK vyučovala předmět Psychosociální intervence a napsala k němu učebnici (2009). Podílela se na řešení mezinárodních projektů s tématikou psychologie mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (EUTOPA, EUTOPA-IP, EUNAD, EUNAD-IP). Je publikačně aktivní a překládá diagnostické metody z německého jazyka. V současné době je vedoucí skupiny krizové intervence na policejním prezídiu Policie ČR.

Kontakty: Policejní prezídium Policie ČR, Strojnická 27, Praha 7, e-mail: simona.hoskovcova(zavináč)pcr.cz

Barbora Balková

Mgr. Barbora Balková
Psycholožka v předatestační přípravě se zájmem o psychoterapii traumatu a PTSD. Od roku 2014 do roku 2016 pracovala jako psycholožka na Ministerstvu vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, kde se podílela na metodickém vedení psychologické služby HZS ČR a spolupracovala s řešiteli mezinárodních projektů zaměřených na psychologii mimořádných událostí (např. EUNAD, projekt Rady Evropy v oblasti osob se znevýhodněním apod.).

Kontakty: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy; telefon: + 420 778 442 402, email: barbora.balkova(zavináč)pnkosmonosy.cz

Translate »