Skip to content

Úvod

Odborná sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS byla oficiálně ustanovena dne 18. 11. 2010 na rozšířeném jednání rady Českomoravské psychologické společnosti v budově Akademie věd ČR. Sekce byla vytvořena v reakci na podnět Stálého výboru pro psychologii krizí a katastrof EFPA

(Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology) i vzhledem k potřebám kolegů, kteří se zabývají psychologií krizí, katastrof a traumatu v ČR. Mezi zakládající členy patří psychologové s praxí v oblasti psychologie traumatu a mimořádných událostí – ať už z oblasti bezpečnostních sborů, jednotek IZS,  klinické praxe či akademické sféry.

Sekce pracuje dobrovolnicky, ze zájmu o obor a jeho zlepšování a s respektováním etiky a otevřeného přístupu k odborným informacím, které jsou založené na důkazech a dobré praxi.

Mezi zakládající členy patří: PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D., Mgr. Jana Malíková, PhDr. Zuzana Dittrichová, Mgr. Martina Wolf Čapková, PhDr. Lukáš Humpl, Mgr. Jana Majzlíková, Mgr. David Dohnal, PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., Mgr. Gabriela Dymešová, Mgr. Alena Popelková.

Rubriky:
Translate »