Informace

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze
20.10.2017, Praha
Cíl akce: Výměna aktuálních  odborných zkušeností mezi členy Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu a experty v daném regionu, tentokrát v České republice.
Zápis pořídil PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.

 

Jak zvládat traumatizující mediální zprávy – ilustrovaný průvodce
ABC News (Australian Broadcasting Corporation)
v angličtině zde

 

Informace k uprchlíkům a žadatelům o azyl
Uprchlíci ze Sýrie, Kulturní a psychosociální aspekty (Ministerstvo vnitra)
Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians (Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA)
Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe

  • DOPORUČENÍ
    pro psychology, kteří pomáhají při řízení krizových situací s migranty
    Ke stažení v angličtině zde,  v češtině zde

 

14. Evropský psychologický kongres a schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA
7.-10.7.2015, Miláno
Cíl akce: Výměna odborných zkušeností a posílení spolupráce mezi zeměmi Evropské Unie ve věci psychosociální reakce na krize, katastrofy a terorismus. Posílení expertní sítě a spolupráce v oblasti psychologie katastrof a krizového řízení
Zápis Kongres Miláno 7-2015 pořídil PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.


Annual Report 2013-2015 SC Crisis and Disaster Psychology
zde


Jednání pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu

16. září 2014
Vize-mise pracovní skupiny


Stanovisko  EFPA vzhledem ke konfliktu na Ukrajině

EFPA  žádá národní psychologické asociace, aby zveřejnily stanovisko a iniciovaly jakékoli akce, které by přispěly k mírovému řešení konfliktu a zmírnění zátěže dotčených osob. EFPA proto:

1) Vyjadřuje znepokojení nad vývojem na Ukrajině.
2) Vyzývá členské asociace k podpoře kolegů psychologů na Ukrajině a v dalších zemích dotčených současným konfliktem.
3) Doporučuje psychologům, aby se nezapojovali do propagandy a psychologické války v souvislosti se současným konfliktem.
4) Žádá věnovat pozornost dopadům na duševní zdraví, které se objevují u lidí na Ukrajině a v dalších zemích v regionu.
5) Upozorňuje na nebezpečí nacionalismu v souvislosti s dalším vývojem konfliktu a důraz klade na sdílení společných hodnot a zájmů, před těmi, které rozdělují.
6) Vyzývá psychology se zkušenostmi v oblasti řešení konfliktů ve válce a míru, aby přispěli ke snížení napětí a k podpoře míru.
7) Vyzývá všechny strany, aby pokračovaly ve zmírnění konfliktu pomocí vyjednávání.

jménem výkonné rady EFPA
Prof. dr. Robert A. Roe
President of EFPA