Mezinárodní spolupráce

Evropské projekty

NMFRDisaster: Identifikace potřeb poskytovatelů zdravotnické první pomoci při katastrofách

Projekt se zabýval mapováním oblasti potřeb poskytovatelů první pomoci v situaci katastrof a hledáním cest pro další výzkum a vývoj. Výstup projektu je využitelný nejen pro zdravotnické záchranáře, ale i pro další základní složky IZS (HZS, policie), akademickou oblast, neziskové organizace a další. Více informací k projektu v českém i anglickém jazyce naleznete zde.


EUTOPA – IP: Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny
– Implementace

Projekt  EUTOPA-IP navazuje na předchozí projekt EUTOPA, jedná se o praktickou aplikaci výstupů předchozího projektu. Více informací k projektu v českém jazyce zde. Manuály intervencí zaměřených na specifické skupiny najdete zde.

Psychosociální pomoc příslušníkům uniformovaných složek po katastrofách: prezentace v českém jazyce k výcviku EUTOPA IP, informace v anglickém jazyce najdete zde.

Video Policie ČR k tématu EUNAD IP
Jak integrovat psychosociální podporu občanů s disabilitou do krizového řízení

 

NEW: EUNAD – Implementace: Lidé s psychickým postižením při katastrofách.
V souvislosti s tímto projektem vzniklo video (česky, s anglickými titulkami): „Working with Victims with Special Communication Needs

 

EUNAD: Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof
Oficiální webové stránky

Cílem projektu je zlepšit postupy a komunikaci zasahujících policistů, hasičů, zdravotníků a psychosociálních pracovníků při práci s lidmi s postižením zraku či sluchu v nouzových situacích a při katastrofách. Základní informace o projektu jsou zde. Více informací v českém a anglickém jazyce a videa z konference najdete zde.


Psychosociální intervence po katastrofách

Nizozemská vodítka pro časnou psychosociální intervenci po katastrofách: Nizozemská vodítka.pdf